<< Quay Lại
Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC và Cổng dịch vụ công
Chuyển đổi số

Sáng ngày 02/12/2023, Sở Nội vụ Phú Yên chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Viettel Phú Yên tổ chức tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính và Cổng dịch vụ công.

            Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Phú Yên chủ trì tập huấn cho công chức phụ trách công tác kiểm soát TTHC thuộc các sở, ban, ngành, địa phương trên toàn tỉnh về một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và Cổng dịch vụ công, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC và sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, từ đó, khắc phục, hạn chế những yếu kém trong công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chỉ số CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Kế hoạch 153/KH-UBND, ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh và các ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo.


Viettel Phú Yên hướng dẫn công tác công khai TTHC,    ảnh: Châu Nga

          Tại buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị được hướng dẫn việc cập nhật, công khai TTHC, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; cũng như việc đồng bộ mã TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên. Theo số liệu thống kê hiện nay, tỉnh Phú Yên số liệu công khai thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công chưa cao, còn hơn 60% số TTHC chưa được công khai, nguyên nhân là các đơn vị chưa tìm hiểu sâu và chưa thực hiện đồng loạt, mặt khác vẫn còn nhiều khó khăn, vướng trong việc vận hành, ứng dụng công nghệ.

Nhân buổi tập huấn, các cơ quan chuyên môn và nhà cung cấp dịch vụ hướng dẫn công tác quản trị hệ thống Dịch vụ công tỉnh Phú Yên và một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC khác; việc xây dựng và công khai các chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử nội bộ nhằm giúp nâng cao điểm số cũng như các chỉ số CCHC trong thời gian đến.

Hội nghị cũng trao dổi, thảo luận sôi nổi với nhiều tình huống và khó khăn thực tại trong quá trình thực hiện, qua đó được các cơ quan chức năng giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ hiệu quả, đồng thời cũng đôn đốc tăng tiến độ thực hiện./.

                                                                                                                     Châu Nga


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên - Giám đốc
   - 02573 888.999
Phạm Ý Thiên - Chánh Thanh tra
  0914.254.494 - 0257 3843.170
Phạm Nữ Bảo Ngọc - Chánh Văn phòng
  0839.879.799 - 0257 3843.171
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: