<< Quay Lại
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác CCHC; về xây dựng và phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; dịch vụ công trực tuyến
Chuyển đổi số | Đăng ngày: 15/09/2022

 

Ngày 14/9/2022, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính; về xây dựng và phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; dịch vụ công trực tuyến cho cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tài; ông Bùi Trọng Lân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh Hội nghị

Nội dung hội nghị tập trung các chuyên đề:

- Phổ  biến,  quán triệt Chương trình tổng thể cải  cách  hành  chính  nhà  nước  giai  đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của tỉnh  Phú  Yên  giai  đoạn  2021  –  2025  theo Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy.

- Chương  trình  tổng  thể  xây  dựng  và  phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm  an  toàn  thông  tin  mạng;  chia  sẻ,  giới thiệu những bài học, kinh nghiệm tại một số sở, ngành, địa phương thực hiện tốt.

- Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính.

- Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Chính phủ số,  Chính  quyền  số  và  bảo  đảm  an  toàn thông  tin  mạng;  dịch  vụ  công  trực  tuyến; Trao đổi, thảo luận về Chính phủ số, Chính quyền  số  và  bảo  đảm  an  toàn  thông  tin mạng; dịch vụ công trực tuyến.   

Báo cáo viên Hội nghị là lãnh đạo và chuyên viên của Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông. Sau mỗi chuyên đề, hội nghị đã thảo luận sôi nổi làm rõ nhiều nội dung, giải pháp để triển khai tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

                      Ông Bùi Trọng Lân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tham luận tại Hội nghị                                                                             

NGUYỄN CHÍ SỸ


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: