<< Quay Lại
Tỉnh Phú Yên đã kết nối chia sẻ đến Hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và tăng cường giám sát đảm bảo an toàn thông tin
An toàn an ninh mạng | Đăng ngày: 26/02/2021
Cỡ chữ:
Giảm chói:

Tỉnh Phú Yên đã kết nối chia sẻ đến Hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và tăng cường giám sát đảm bảo an toàn thông tin
      Theo thông tin Cục An toàn thông tin, trong tháng 01/2021, hệ thống kiểm tra của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 817.363 IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet, trong đó có 325 địa chỉ IP của cơ quan, tổ chức nhà nước (42 địa chỉ IP bộ, ngành và 283 địa chỉ IP tỉnh, TP). Tỉnh Phú Yên cũng đã kết nối chia sẻ đến Hệ thống giám sát của NCSC trong năm 2020.
      Bên cạnh việc giám sát từ xa dựa trên dải địa chỉ IP tỉnh do Bộ, ngành, tỉnh, TP cung cấp, Cục An toàn thông tin đã triển khai kết nối chia sẻ thông tin về mã độc theo chỉ đạo tại Chỉ thị 14/CT-TTg của Chính phủ ban hành ngày 25/5/2018 về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. Tính đến hết tháng 01/2021 đã có 79 đơn vị (60 tỉnh, TP và 19 Bộ, ngành) thực hiện kết nối chia sẻ thông tin về mã độc với Trung tâm NCSC.
      Hệ thống kỹ thuật của NCSC cũng đã ghi nhận 2.894 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước. Số lượng các lỗ hổng này rất lớn gây mất an toàn thông tin tồn tại trên nhiều máy tính đã kết nối, chia sẻ thông tin. Cục An toàn thông tin chỉ đạo Trung tâm NCSC triển khai đánh giá, xác định các lỗ hổng nguy hiểm có ảnh hưởng trên diện rộng và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương khắc phục. Đặc biệt hơn là có một số lỗ hổng đã và đang được các nhóm tấn công lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công APT.

      Tỉnh Phú Yên đã kết nối chia sẻ đến Hệ thống giám sát của NCSC. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, thường xuyên kết nối, chia sẻ tình hình an toàn thông tin của tỉnh để được sự phối hợp, hỗ trợ từ phía Trung tâm NCSC, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị, các ngày lễ, Tết.

BẢO NGỌC

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: