<< Quay Lại THÔNG BÁO SỐ 10/TB-UBND NGÀY 13/01/2023 CỦA UBND TỈNH V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
THÔNG BÁO SỐ 10/TB-UBND NGÀY 13/01/2023 CỦA UBND TỈNH V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:

Tổng truy cập: